Tam­pereen Insinöörit ry:n per­in­teinen kesäteat­ter­iesi­tys on tänä vuonna Tam­pereen Kome­di­ateat­terin Kaa­sua, komis­ario Palmu. Lip­puja kesäkuun toisella viikolla ole­vaan esi­tyk­seen on vielä jonkin ver­ran jäl­jellä, joten hanki pian omasi!

Rikas leskirouva Alma Skrof kuolee kaa­sumyrky­tyk­seen. Aluksi tapaus vaikut­taa onnet­to­muudelta, mutta jämäkän komis­ario Pal­mun tutkimuk­sissa selviää, että kyse on aivan jostain muusta. Salaisuuk­sien verkon alta pal­jas­tuu totuus, johon liit­tyy tes­ta­mentin muu­tok­sia, kieroja saar­namiehiä ja kadon­nut tytärpuoli.

Kaa­sua, komis­ario Palmu –näytelmä perus­tuu Mika Wal­tarin kir­jaan ”Kuka murhasi rouva Skrofin?” Teos voitti ilmestyessään Pohjo­is­maisen salapoli­isiro­maanikil­pailun ja aloitti samalla komis­ario Pal­musta ker­tovien tari­noiden sar­jan. Tähän men­nessä ker­to­mus on nähty Matti Kas­si­lan ohjaa­mana eloku­vana, mutta teat­terissa sitä ei olla aikaisem­min esitetty. Nyt Tam­pereen Kome­di­ateat­terin lavalla nähdään siis maail­man kantaesitys.

Näytelmän on käsikir­joit­tanut Mika Wal­tarin tyt­tären­poika Joel Elstelä. Hän myös ohjaa näytelmän yhteistyössä Panu Raip­ian kanssa.

Komis­ario Pal­muna nähdään Esko Roine. Muissa rooleissa ovat muun muassa Lari Halme, Ari-​Kyösti Seppo, Miro Honka­nen sekä Natalil Lintala.

Tam­pereen Insinöörit ry:n kesäteatteri-​ilta on tut­tuun tapaan kesäkuun toisena keskivi­ikkona, eli 14.6. Lipun hinta on 30€/kpl (norm. 46€). Hinta sisältää väli­aikatar­joilun. Max. 4 lippua/​jäsen. Ilmoit­tau­tu­miset tästä linkistä 5.6. men­nessä, tai niin kauan kuin lip­puja riittää!

Tek­sti: Terhi Viia­nen, kuva: Tam­pereen Komediateatteri