Kult­tuuria, liikun­taa, sudokuja– you name it! Jotain mikä saa ajatuk­set pois työa­sioista. Elämä on jatku­vaa oppimista ja itsensä kehit­tämistä, niin vapaa-​ajalla kuin työelämässäkin.

Myös tähän Tam­pereen insinööreillä on tar­jota aktivi­teet­teja. Huo­m­a­sithan syksyllä alka­van kun­tok­oulun? Tai ajanhallintakurssin?

Itses­tään huolta pitämistä on myös oppia sanomaan EI. Halu­amme luon­tais­esti miel­lyt­tää toisia ihmisiä, ja siksi ein sanomi­nen on vaikeaa. Vaikka kok­isi ole­vansa supernainen/​supermies, kaikkea vaan ei pysty tekemään, eikä tarvit­sekaan. Jokaisen ei tarvitse kokea työssä uupumista ja burnoutia henkilöko­htais­esti. Puu­tu­taan­han muidenkin jak­samiseen, jos huo­maamme oireita?

Itselle parhautta viikon­lopuissa ja lomissa on herä­tyskel­lot­to­muus. Se tunne, kun saa illalla painaa pään tyynyyn eikä tarvitse miet­tiä aamun aikataulua. On ihan sal­lit­tua joskus ihan vaan olla. Helppo sanoa, vaikeampi toteut­taa, ainakin oma­lla kohdalla.

Syksy on taas tuonut mukanaan arjen ja aikataulu­tuk­sen, toiv­ot­tavasti myös posi­ti­ivisessa mielessä. Tiedän ajat, jol­loin pääsen rakkaiden har­ras­tuk­sieni pariin. Syksyn värit alka­vat ilmestyä pui­hin ja lehdet jalan alla pitävät mukavaa kahi­naa. Nau­ti­taan näistä het­k­istä, elämästä.

tanssitree­nien jälkeisin venyt­te­lyter­veisin,
Satu,
Tam­pereen Insinöörit ry:n puheenjohtaja